ПРОЦЕС НА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

Има няколко важни етапа при покупка на имот. Моля , прочетете информацията по-долу , и ако имате въпроси , не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме насреща , за да Ви помогнем и направим процеса на Покупка лесен и разбираем.

1. Изпратете ни запитване за конкретен имот или за критериите , на които искате да отговаря вашия бъдещ имот;

2. Избор на Имот

Наш агент ще се свърже с вас , за да разбере какво е вашето търсене. Много е важна целта, с която купувате – отдаване на бъдещия имот под наем с цел възвръщаемост на инвестицията или ползване на имота за собствени нужди. След уточняване на вашата цел и на отделения от вас бюджет за покупка, нашия екип от професионалисти започва търсене на желания от вас имот по предварително зададени от вас параметри. След подбор на подходящи за вас имоти , нашия агент се свързва с вас и насрочва ден за среща, за да извършим заедно оглед на избраните обекти.

3. Уточняване на цената с Продавача

След като сте избрали търсения от вас имот и сте взели решение за покупка , ние ще посредничим в преговорите между вас и продавача, за да се уверим , че всеки ще получи най-добрата сделка.

4. Процес на Покупка

Отнема между 2 седмица за местни лица и 2 месеца ако продавачът е чужд гражданин. Няма да е дълго , преди да можете да се радвате на мечтания от вас имот.

4.1 При условие , че изразите намерение да закупите определен имот е необходимо да предоставите на съхранение така наречения Гаранционен депозит , който е в размер на 10% от продажната цена на имота.С предоставянето на такъв депозит , имотът се резервира за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.

4.2 Проверка на собствеността – имотът се проверява за ипотеки , възбрани и друг вид тежести в имотния регистър , като в деня на сделката по желание на купувачът , може да се издаде и удостоверение за тежести от агенцията по Вписвания-Имотен регистър;

4.3 Ако желаете можете да си наемете адвокат, който да ви съветва по време на покупката.

4.4 Следващата стъпка е подготовка на документите , необходими за сделка от страна на продавача

  • Изваждане на схема на имота от Службата по Кадастър и Геодезия на съответния регион;
  • Данъчна оценка от общината, където е разположен имота. Тя не може да бъде издадена без да са платени данък сграда и данък смет за съответния имот до момента на продажбата;
  • Ако продавачът не може лично да присъства на сделката , той прави пълномощно на законов представител , като в повечето случаи това е адвокат;
  • Продавачът или неговия представител са длъжни да предоставят на купувача документ за платени комунални сметки-електричество , вода и телефон , както и за такса поддръжка , ако имотът е в комплекс , който се управлява;

4.5 След като документите са готови , страните се договарят за удобен ден и час за изповядване на сделката. Уточнява се начина на плащане, както и разходите по прехвърлянето, които са за сметка на купувача, освен ако страните не се договорят друго.

4.6 При изповядване на покупко-продажбата се начисляват: местен данък , нотариални и съдебни такси в размер общо на 3-4% от данъчната оценка на имота , които се заплащат в брой при Нотариуса;

4.7 Сделката се изповядва по район на действие на съда. След подписване на нотариалния акт пред Нотариус , сделката се вписва в Районния съд и се счита за легитимна. Нотариалният акт се получава до 14 дни след самото изповядване на сделката.

4.8 Ако купувачът е български гражданин , след като си вземе документът за собственост , той е длъжен в двумесечен срок да регистрира имотът в Данъчна служба на съответната Община , както и да прехвърли партидите за ток и вода.

4.9 Ако купувачът е чужд гражданин , съгласно закона за регистър Булстат , трябва да регистрира Булстат в Агенцията по вписванията в 7 дневен срок от издаване на нотариалния акт , и след това да се регистрира имотът в Данъчна служба на съответната община.

Честито! Вие вече сте собственик на недвижим имот в България!